ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.1.2023

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.1.2023 – Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia...