Projekty unijne

Wspólnie działamy

na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej

i sprzyjającej integracji społecznej.

Dostawa ładowarki teleskopowej – Fundusze Norweskie

Dostawa ładowarki teleskopowej – Fundusze Norweskie

W dniu 27 listopada 2023 roku do naszej bazy magazynowo-sprzętowej dotarł ostatni punkt listy dostaw sprzętu, realizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”. Projekt,...

czytaj dalej
Dostawa piły do cięcia betonu – Fundusze Norweskie

Dostawa piły do cięcia betonu – Fundusze Norweskie

W dniu 20 listopada 2023 do katalogu narzędzi naszej firmy trafił kolejny, specjalistyczny sprzęt. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług"...

czytaj dalej
Dostawa wibromłota – Fundusze Norweskie

Dostawa wibromłota – Fundusze Norweskie

W dniu 27 września 2023 roku dokonaliśmy odbioru wibromłota - urządzenia będącego jednym z filarów projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług". Pomyślną instalację i kalibrację zwieńczyło...

czytaj dalej
Dostawa koparki – Fundusze Norweskie

Dostawa koparki – Fundusze Norweskie

W dniu 31.08.2023 na naszym placu zawitał pierwszy sprzęt zakupiony w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług". Dostawy otworzyła koparka gąsienicowa o masie roboczej ponad 36t. Jej...

czytaj dalej

PRZETARGI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Zamawiający – HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu...

czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie obejmującym część III zamówienia Działając na podstawie 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Zamawiający – HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w...

czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie obejmującym część II zamówienia Działając na podstawie 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Zamawiający – HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w...

czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r....

czytaj dalej

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA

       Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z...

czytaj dalej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.1.2023

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.1.2023 - Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

czytaj dalej

Nasze realizacje

Skontaktuj się z nami

Palmowa 22A, 15-795 Białystok

+48 85 676 05 39

hydrobud@hydrobud.bialystok.pl