Dostawa piły do cięcia betonu – Fundusze Norweskie

W dniu 20 listopada 2023 do katalogu narzędzi naszej firmy trafił kolejny, specjalistyczny sprzęt. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług” zakupiona została piła łańcuchowa umożliwiająca cięcie żelbetu pod powierzchnią wody. Urządzenie o napędzie hydraulicznym uczyni pracę nurka bardziej komfortową, bezpieczniejszą i przyjaźniejszą środowisku. Prace podwodne stanowią obszar działalności, od którego założyciel firmy Hydrobud, inż. Włodzimierz Kielczyk, rozpoczynał swą przygodę z budownictwem. Dziś, po ponad trzydziestu latach działalności, wciąż są one ważną pozycją w wachlarzu usług oferowanych przez spółkę. Dzięki zakupowi piły, dołączy do nich wykonywanie cięć w żelbetonie do głębokości 63cm. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej!