Poznaj naszą ofertę

Postaw na jakość, doświadczenie i innowacyjność.

Roboty hydrotechniczne

Budowa oraz remonty obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych

Roboty mostowe

Budowa oraz remonty mostów, wiaduktów, przepustów, tuneli

Renowacja Zabytków

Remonty zabytkowych obiektóinżynierskich hydrotechnicznych mostowych oraz obiektósakralnych

Roboty podwodne

Przeglądy, ekspertyzy, betonowanie, cięcie i inne

Fundamenty specjalne

Roboty palowe i umocnienia wykopów

Wzmocnienia gruntu

Iniekcje zaczynami cementowymi i żywicami poliuretanowymi

Profesjonalizm, wiedza, technologia…

… to właśnie to, co oferujemy przy realizacji każdego projektu. 

Remonty, budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych:

 • jazów
 • zbiorników retencyjnych
 • progów piętrzących
 • śluz
 • zapór
 • przepompowni
 • budowli gabionowych
 • pomostów drewnianych
 • molo
 • fundamentów na wodzie

Budowy i remonty obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych:

 • mostów
 • wiaduktów
 • tuneli
 • przepustów
 • estakad

Roboty podwodne:

 

 • betonowanie
 • cięcie i spawanie
 • odmulanie eżektorem powietrznym i wodnym
 • rozkładanie geowłókniny jako umocnienie dna
 • narzuty kamienne w gabionach i luzem
 • wycinanie pali

Renowacja i rewaloryzacja budowli zabytkowych inżynierskich i sakralnych:

 • obiektów murowanych
 • obiektów betonowych
 • obiektów drewnianych

Roboty palowe i umocnienia wykopów:

 • wbijanie pali drewnianych, wykonywanie ścianek szczelnych plastikowych i stalowych
 • ścianki berlińskie
 • gwoździowanie gruntu

Wzmocnienia gruntu :

 • pod budynkami
 • nasypów
 • iniekcje zaczynami cementowymi 
 • iniekcje żywicami poliuretanowymi

Wzmocnienie budowli poprzez przyklejenie dodatkowego zbrojenia zewnętrznego:

 • stalowego
 • z taśm i mat węglowych
 • innych

Iniekcje nisko- i wysokociśnieniowe:

 

 • elementów betonowych
 • murów ceglanych

Ekspertyzy nad- i podwodne budowli inżynierskich:

 

 • jazów
 • śluz
 • mostów 
 • zapór
 • innych

Nasze przykładowe realizacje

Skontaktuj się z nami

Palmowa 22A, 15-795 Białystok

+48 85 676 05 39

hydrobud@hydrobud.bialystok.pl