Dostawa programu komputerowego do projektowania ścianek szczelnych – Fundusze Norweskie

Od dnia 13.11.2023 nasze biuro dysponuje nowym narzędziem do projektowania i modelowania ścianek szczelnych, berlińskich, palisad i innego rodzaju obudów głębokich wykopów. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług” nasza firma zakupiła program komputerowy usprawniający pracę w wymienionym wyżej zakresie oraz otwierający zupełnie nowe możliwości, w tej jakże ważnej dla firmy dziedzinie.