Roboty zostały podzielone na cztery działy: melioracyjno-hydrotechniczne, mostowe, zabytkowe i inne

 

Galerie


Remont pękniętego przepustu wałowego w Chotczy rz. Wisła

Remont pękniętego przepustu wałowego w Chotczy rz. Wisła

Izolacja pozioma i pionowa budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Betonowanie podwodne filara mostu w Wiźnie, rz. Narew

Posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej

Roboty podwodne na zaporze Siemianówka

Wzmocnienie dźwigarów drewna klejonego w hali w Ełku taśmammi i matami węglowymi EFRP