Roboty zostały podzielone na cztery działy: melioracyjno-hydrotechniczne, mostowe, zabytkowe i inne

 

Galerie


Most w Rybołach

Wiadukt w Sokółce

Wiadukt w Sokółce

Kładka w Olecku, rz. Lega

Wymiana łożysk mostu w Rybołach (realizacja przy utrzymanym ruchu na moście)

Nowe łożyska mostu w Rybołach

Most w Wiźnie, rz. Narew

Most drewniany w Jagłowie, rz. Biebrza

Molo i skocznia w Olecku