Roboty zostały podzielone na cztery działy: melioracyjno-hydrotechniczne, mostowe, zabytkowe i inne

 

Galerie


Jaz w Kiersnówku

Jaz Kiersnówek

Jaz w Ciechanowcu

Zbiornik Otapy

Próg przy jazie Kiersnówek

Gabiony na kanale ulgi przy jazie Kiersnówek

Umocnienie brzegu poniżej jazu w Rajgrodzie, rz. Jegrznia

Jaz w Tartaku, jez. Wigry

Jaz, most i przepust MEW w Supraślu

Jaz Wołkuszek

Śluza Mikaszówka - głowa górna

Śluza Mikaszówka - komora